Ceny - 2014

Ceny povinného ručení 2014 zaznamenaly nárůst. To již zcela jistě zjistili všichni majitelé motorových vozidel při platbách pro tento rok. Důvodů nárůstu cen je hned několik. V letošním roce vzniká pojišťovnám poskytujícím zákonné pojištění motorových vozidel povinnost odvádět do fondu určitý objem získaných finančních prostředků z tohoto druhu pojištění. Vybrané finance do fondu jsou určeny na financování především složek záchranného systému. Zákonnou formou byla ustanovena částka ve výši 3 % z celkového objemu peněz vybraných za povinné ručení. Toto nařízení platí bez výjimky pro všechny pojistné subjekty poskytující dané povinné ručení, a které mají pro tuto činnost licenci. Tedy lze očekávat zvýšení cen pojištění za motorová vozidla u všech pojišťoven napříč celým pojistným trhem. Nové ceny povinného ručení najdete na příslušných webových stránkách všech pojišťoven, případně je možno kontaktovat jejich infolinky.

O kolik se zvýší ceny

Ceny povinného ručení přibližně vzrostou o 5 % - 10 %. Vyvstává otázka - proč se objevuje až takové navýšení, když povinný odvod je jen 3 %. Pojišťovny to zdůvodňují s následovným odůvodněním. Povinný odvod 3 % z vybraných finančních prostředků se navýší nejméně o 2 %, které budou muset vynaložit na související administrativu. Další vliv na nárůst ceny povinného ručení 2014 má inflace a stále nepříznivě se vyvíjející hospodářská situace. Pojišťovny dále uvádí jako jeden z nepříznivých faktorů ovlivňujících výši pojištění stoupající náklady na vyplácení pojistných částek. Vlivem zvýšení DPH v loňském roce vzrostla i finanční náročnost na odškodnění. Nemalou měrou se promítnou do současných cen pojištění i zvyšující se počty pojistných podvodů, které se ne vždy daří pojišťovnám odhalit.

Dá se ještě ušetřit

Ceny povinného ručení podle obsahu i tak lze získat za výhodnější ceny. Stačí jen si pomocí porovnávačů srovnat nabídky jednotlivých pojišťoven. I za těchto nepříznivých okolností máte možnost získat výhodnější pojištění motorového vozidla.

Povinné ručení srovnání vám vybere nejvhodnější nabídku, povinné ručení pro malotraktory a motokáry, vyberte si levné povinné ručení